Hyvä tietää

Yleiset kuvausehdot ja tietosuojaseloste

Yleiset kuvausehdot
Yleiset ehdot koskevat kaikkia kuvauspalveluita sellaisenaan, ellei asiakkaan kanssa ole kirjallisesti tehty poikkeavaa sopimusta. Asiakkaan tulee taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa niin, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät.
Kuvauksen hinta
Kaikki hinnat sisältävät alv. 24%. Kaikki oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Hinta varatuille kuvauspalveluille määräytyy sen hetkisen hinnaston mukaan. Tarjoushinnastot sovitaan erikseen kirjallisella sopimuksella. Kuvauspakettien hinnat sisältävät kuvauksen, huolellisen käsittelyn, sekä sähköisesti toimitetut kuvat. Kuvauksista on mahdollista saada maksusuunnitelma, jossa kuvaus maksetaan kertamaksun sijaan 2:ssa tai 3:ssa erässä ilman korkoja.
Tekijänoikeudet ja käyttöoikeudet
Kaikki tekijänoikeudet säilyvät valokuvaajalla. Valokuvaaja ei julkaise kuvia ilman asiakkaan suostumusta. Valokuvaaja sitoutuu kunnioittamaan asiakkaan yksityisyyttä ja käyttämään tilannekohtaista harkintaa kuvien esillepanossa myös silloin kun asiakas antaa luvan julkaisuun. 
Asiakas saa ostamiinsa tiedostoihin vapaat käyttöoikeudet henkilökohtaiseen käyttöön. Kaikki kaupallinen käyttö ilman erillistä sopimusta on kielletty. Kuvia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, kuten kilpailuihin tai mainontaan toisille yrityksille.
Valokuvien tyyli
Asiakas on nähnyt ja tutustunut valokuvaajan aiempiin töihin ja näin ollen tietää kuvaajan kuvaustyylin. Valokuvaajalla on oma tyylinsä myös kuvankäsittelyssä, jolla kuvaaja täydentää omaa taiteellista näkemystään. Jokainen kuva tämän lisäksi peruskäsitellään, valotuksen, valkotasapainon, kontrastin ja rajauksen osalta. Valokuvaajan taiteellista näkemystä kunnioittaen asiakkaalla ei ole oikeutta jälleenmuokata kuvia.
Toimitusajat ja säilytys
Kuvaaja toimittaa kuvat 5-14 vrk kuluttua kuvauksesta asiakkaalle. Toimitusaika riippuu sesongista sekä kuvauksen laajuudesta. Valokuvaaja tekee kuvien valinnat aina ammattitaitoaan hyödyntäen niin teknisen kuin taiteellisen näkemyksen puitteissa. Valokuvaaja huolehtii kuvien huolellisesta varmuuskopioinnista. Asiakkaan vastuulla on kuitenkin ladata kuvat omalle koneelleen ja huolehtia sen jälkeen niiden varmuuskopioinnista. Kuvien uudelleen toimittaminen on 25 €.
Kuvauksen peruutus
Peruutukset tulee tehdä viimeistään 24 h ennen kuvauksen alkamista. Peruuttamattomasta kuvauksesta peritään 45 euron suuruinen korvaus. Mikäli peruutus tehdään äkillisen sairastumisen vuoksi, voidaan kuvausaikaa vaihtaa ilman korvausmaksua.
Rekisteri- ja tietosuojaseloste
Tämä on Valokuvaamo Helmen yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.05.2024.
Rekisterinpitäjä
Valokuvaamo Helmi, Y-tunnus: 2798224-3, osoite: Lonkaantie 356, 83900 Juuka
Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tanja Soininen, sähköposti: info@valokuvaamohelmi.fi, puhelin: 044 555 4589
Henkilörekisterin nimi
Asiakastietorekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on: asiakassuhteen ylläpitäminen ja hoitaminen, markkinointi ja asiakaspalvelu.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), yrityksiltä lisäksi y-tunnus.
Asiakkaan tietoja säilytetään vain sen aikaa kuin tarpeellista.
Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta:
www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Henkilötietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.
Rekisterin suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti esimerkiksi salasanasuojauksilla. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.
Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Rekisteröidylla on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Back to Top